+36 30 356 9246 david.reider@ilogistic.hu 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1.

Logisztikai tanácsadás a költségek kézbentartásáért

Logisztikai tanácsadás, raktárlogisztika

A KKV szektorban működő vállalkozások számára a „multi” lehet megrendelő, lehet versenytárs, de bizonyos területeken akár követendő példa is. A multinacionális cégek többsége a vállalati kultúrájába folyamatosan beépített egy olyan ellenőrzési rendszert, ami részletesen és az egész működésre kiterjedően elemzi a költségeket. A hazai vállalatok gyakorlatában ez a módszer kevésbé része a tevékenységnek, főleg a vizsgált területek számát és az elemzések mélységét tekintve. Egy tudatosan felépített, hosszú távon versenyképességre törekvő vállalkozásnak rendszeresen felül kell vizsgálnia egyik oldalon a piaci igények változását, másik oldalon a vállalati teljesítmény hatékonyságát is.
Ebben a körben a logisztika – különösen a raktárlogisztika és a készletgazdálkodás –, sok esetben kimarad az átvilágításból, aminek több oka is lehet.

Kisebb vállalkozás esetében nem mindig áll rendelkezésre a csapatban olyan logisztikai szakember, aki ezt a feladatot magas színvonalon képes lenne ellátni. Másik oldalról a vállalkozás logisztikai környezetét olyan adottságként kezelik, amin nem lehet változtatni, ezért nem is vizsgálják azt. Talán a szállítmányozás az egyetlen olyan terület, ahol viszonylag egyszerűen követhetők a költségek, ezért itt időről-időre felmerülhet például új szállítmányozó cég bevonása, vagy a meglévő cseréje. Azt, hogy a logisztika mennyire „mostohagyerek” a közgondolkodásban, jól példázza az a felmérés, amely szerint a magyar KKV szektor vállalkozásainak 50%-a egyáltalán nem, vagy egyes elemeiben nem tudott számot adni az ebben a körben felmerülő költségeiről. Ami nyilvánvalóvá teszi, hogy ilyen körülmények között sem pontosan tervezni, sem hatékonyan ellenőrizni nem lehet ezt a területet. És hogy mekkora „tétje” van ennek dolognak? Nos például egy kereskedelemmel foglalkozó cég esetében a logisztikai költségek elérhetik, de akár meg is haladhatják a 20%-ot az összes vállalati költségen belül. Ez viszont már olyan nagyságrend, amit érdemes lehet stratégiai kérdésként kezelni és rendszeresen felülvizsgálni.

Logisztikai tanácsadás, raktárlogisztika területen a költségek, a hatékonysági mutatók elemzése összetett feladat, az értékelés sokrétű: mert több vállalati területről származó információkat kell egymás mellé helyezve értékelni, hogy valós képet kaphassunk. Egy ilyen feladatra érdemes külső logisztikai tanácsadó segítségét igénybe venni. Ennek 3 fő oka van. Az első az, hogy a külső logisztikai tanácsadó rendelkezik a megfelelő szakértelemmel. A második ok, hogy külső megfigyelőként nem kötik meg a gondolkodását a kialakult rutinok és megszokások. A harmadik pedig az, hogy rendelkezik egyfajta tapasztalattal hasonló vállalkozások problémáinak sikeres megoldásában.

Mikor és hogyan érdemes a külső logisztikai tanácsadást igénybe venni?

Nos, ideális esetben már a vállalkozás elindításánál, esetleg egy beruházási döntéskor, még mielőtt képletesen és fizikailag egyaránt „bebetonozásra kerül” egy raktárlogisztikai, szállítmányozási rendszer. Ilyenkor ugyanis még több alternatív lehetőséget is „fájdalommentesen” tudunk mérlegelni, és a vállalkozás terveihez és erőforrásaihoz igazított stratégiai tervet lehet készíteni és végrehajtani.
Megtervezhetjük, hogy a raktárlogisztikai és szállítmányozási feladatokat saját infrastruktúrával oldjuk meg, esetleg külső cégeket bízunk meg, vagy a tevékenységünk jellegéhez igazodóan valamilyen vegyes (saját+külső) működési rendet valósítunk meg. Egy másik lehetőség az, hogy a külső tanácsadó bevonásával létrehozunk egy ellenőrző (monitoring) rendszert, ami bizonyos adatok rendszeres gyűjtését és kiértékelését jelenti. Ezt lehet a tanácsadóval évente egyszer áttekinteni és fejleszteni. Illetve a monitoring rendszerből kapott jelzés esetén a tanácsadó bevonásával azonnali intézkedéseket kidolgozni.

A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a logisztikai tanácsadást azok a cégek veszik igénybe, akik már azonosították a problémát (túl vannak a „fájdalomküszöbön”) és elszánták magukat annak kezelésére. Gardia logisztika tanácsadás szolgáltatásával segítünk a hozzánk forduló vállalkozás vezetőknek abban, hogy felmérjék a meglévő rendszer erős és gyenge pontjait, megértsék a partnereik valós szolgáltatási igényeit és erre megtalálják az optimális raktárlogisztikai és szállítmányozási megoldást.